ABB Buildning Systems AB hjälper professionella fastighetsägare
Tack vare en kraftig tillväxt av kundunderlaget i sydöstra Skåne etablerade malmöbaserade ABB Building Systems AD en filial i Ystad 1987. Det geografiska område filialen nu ansvarar för omfattar Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommuner. Idag har företaget tio anställda, åtta är tekniker och två arbetar med administration. Chefen, Anders Lindstrand, berättar och visar med diagram över företagets positiva utveckling.
Verksamhetsområdet  för företaget är fastighetsteknisk service och mindre entreprenader på kyl- och ventilationssidan. Servicen gäller all teknik i en fastighet, exempelvis värme, kyla, ventilation, energioptimering och styrreglering. Det sker i form av avtal om tillsyn i olika former. Man vänder sig till den professionella fastighetsmarknaden, d v s fastighetsägare som industrier, kontorsfastigheter, handelsfastigheter och inte minst bostadsrättsföreningar.
 
Avtalen kan vara underhållsavtal om att allt material byts ut när något går sönder. Andra avtal är skötselavtal om kontroll av vissa saker, som funktionsavtal. ABB Building Systems har idag en marknadsandel på omkring 70% av det professionella fastighetsbeståndet i sydöstra Skåne.
ABB Building Systems AB är Ystads största kylföretag när det gäller kylinstallationer och kylservice. Det är också Sveriges största kylföretag avseende antalet tekniker: fem av de åtta i Ystad är utbildade kyltekniker.
- Vi har ingen egen utrustning och är därför inte märkesbundna, säger Anders och förklarar att kundens önskemål kommer i första hand.
 
Personalen kommer huvudsakligen från Essef AB, som startades 1970 med enbart service på programmet. När det köptes av ABB tillfördes know-how om entreprenader för installation och ventilation. Eftersom företagen hade samma marknad, slogs de så småningom samman.
Essef tillförde även stort kundunderlag på servicesidan. En uttalad målsättning är att underlätta för kunden att hitta rätt tjänst till sin fastighet.
- Det har fungerat bra, säger Anders.
ABB Building Systems, som ingår i ABB-koncernen, finns över hela världen. Den är organiserad i tre divisioner: Norden, Europa och övriga världen, och är sedan en tid till salu.
- Här i sydöstra Skåne har företaget visat särskilt starka sidor, säger Anders: Närhet till kunden, vi är lättillgängliga och har teknisk kompetens. Detta bl. a. tack vare koncernens breda utbildningsprogram. Så vi är ā jour med den tekniska utvecklingen i vår bransch.

ABB Building Systems

Bransch:
Bygg

Telefon: 0411-74020
Fax: 0411-72220


Email:
anders.lindstrand@se.abb.com

Hemsida:
www.abb.se

Adress:
ABB Building Systems
Bronsgatan 11
27139 YSTAD

| 13 SENASTE FÖRETAGEN